CAPI je zkratka pocházející z anglických slov Computer Assisted Personal Interview. Jak název napovídá, jedná se o osobní dotazování pomocí výpočetní techniky. Výhody tohoto dotazování jsou ty, že veškeré osobní průzkumy jsou audio i vizuálně nahrávané. Tato metoda zaručí absolutní správnost dat, kterou si můžete sami zkontrolovat.

Druhou velkou výhodou této metody je, že ihned po skončení vyplňování se výsledky zobrazí zadavteli. Průzkumy probíhají pomocí speciálního software a tabletů. Můžete sledovat zákaznické reakce na předem definované otázky.

Jaké jsou hlavní výhody CAPI dotazování?

  • data máte ihned k dispozici
  • je zaručena absolutní správnost daných dat
  • budete mít k dispozici audio i video záznam
  • můžete sledovat zákaznické reakce na definované otázky
  • dostanete moderní formu průzkumu
  • můžete analyzovat již před skončením sběru dat