Tradiční a v některých případech stále oblíbený druh dotazování. Jedná se o klasický rozhovor tazatele a respondenta. Obvykle se provádí na vybraném reprezentativním vzorku respondentů. Důvod volby tohoto druhu dotazování je především pro možnost zásahu do děje, pro hlubší zkoumání názorů na produkt, služnu, kampaň. Často se používá pro sběr kreativních nápadů.

Jaké má Face-toFace dotazování výhody?

  • potřebujete získat detailní informace o názorech, postojích, chování vybraného vzorku
  • potřebujete v návaznosti na odpovědi upravovat scénář dotazu
  • potřebujete získat kreativní nápady
  • potřebujete detailně posoudit své plány vybraným vzorkem respondentů