Metoda Focus Group je moderovaný rozhovor skupiny 10 – 15 důkladně vybraných respondetů. Dbáme na to, aby respondenti byly vybrány skutečně kvalitně a aby neměli za sebou žádný podobný průzkum po dobu minimálně 3 let.

Data získaná z Focus Group se používají především pro:

  • hlubší poznání reakce na Vaše firemní kroky (marketing, produkty, projekty, atd.)
  • příprava pro veškeré důležité rozhodnutí fungování firmy
  • testování marketingových akcí
  • testování nových projektů
  • testování reklam

Kontaktujte nás pro bližší informace o Focus Group dotazování na info-lince: 777 661 368