Prvotním krokem v budování spokojenosti a loajality Vašich zákazníků je jejich pozitivní zkušenost při jakémkoliv kontaktu s Vaší společností. Jde především o prodejní proces a následný servis. ROUCEK Research přistupuje ke klasickým mystery shoppingům s komplexním pohledem a zohledňuje do své práce celý průběh prodejního i post-prodejního servisu.

Mystery shopping je moderní celosvětově používaný manažerský nástroj, pomocí kterého lze identifikovat všechny silné a slabé stránky v procesu obsluhy, a to na všech místech, kde dochází ke styku Vaši společnosti se zákazníkem. Mystery shopping jasně odhaluje příležitosti k neustálému zlepšování výkonnosti a kvality obsluhy Vašich zákazníků. Fiktivní zákazníci (mystery shoppeři) sledují úroveň prostředí, obchodní, komunikační a vyjednávací schopnosti Vašich pracovníků.

Mystery shopping, jak ho chápeme my:

se jasně zaměřuje na následující klíčové prvky v obsluze zákazníka:

 • dodává informace o stěžejních činnostech a nabídce Vaši společnosti v takové podobě, jak je zažívá Váš zákazník
 • odhaluje přístup péče prodejního personálu, call centra, nebo klientské podpory k Vašim zákazníkům
 • funguje jako ideální nástroj pro manažery na sledování Vašich pracovníku ve frontové linii, zda opečovávají Vaše zákazníky v souladu s normou Vaší společnosti
 • detailně zkoumá, zda jsou ve Vašich provozovnách dodržovány Vámi požadované standardy

Proč zvolit pro Váš průzkum právě nás?

 • provádíme všechny standardní i nestandardní formy mystery shoppingu
 • každý náš mystery shopper vlastní certifikát o složení speciálního ROUCEK Research školení o chování a vystupování profesionálního mystery shoppera
 • provádíme několika stupňovou kontrolu správnosti dat
 • naše propracované metody analýzy a zpracování dat končí osobní prezentací a doporučením nového směru Vaši činnosti
 • naši práci můžete kdykoli on-line kontrolovat
 • na přání zadavatele pořizujeme z návštěv audio i video záznamy
 • provádíme i adresný mystery shopping, vhodný zejména pro trénink Vašich zaměstnanců
 • velmi výhodné ceny v porovnání s konkurencí

Stěžejní principy našeho mystery shoppingu jsou:

 • profesionálně vedený průzkum
 • možnost detailní kontroly a průkaznosti sběru dat
 • co nejrychlejší dodání výsledků + možnost on-line sledování indexu kvality
 • osobní prezentaci zjištěných výsledků s doporučením nového směru

U mystery shoppingu je jedním z nejdůležitějších faktorů samotný sběr dat. Abychom zaručili, že výstup nebude zkreslen chybně vyplněnými formuláři, požadujeme po každém našem mystery shopperovi, aby složil zkoušky, na základě kterých získá ROUCEK Research certifikát. Sběr dat potom probíhá od vyškolených pracovníků a je 100 procentně adresný. Pokud revizorovi přijde, že objeví v datech nějakou nejasnost, bezodkladně kontaktuje daného mystery shoppera a dozjistí přesné podrobnosti.

Při realizaci mystery shoppingů používáme moderní technologie, díky nimž jsme schopni obstarat audio i video záznam. Tento způsob fiktivního nákupu zaručuje jak prokazatelnou důvěryhodnost průzkumu, tak i nástroj pro Vás, manažery firem, kontrolovat a vidět reálnou práci Vašich zaměstnanců, když jste nepřítomni.Pro co možná největší komfort našich zadavatelů jsme vytvořili on-line nástroj pro sledování průběhu mystery shoppingů. Kdykoliv z pohodlí Vašeho domova či práce můžete sledovat, v jaké fázi se průzkum právě nachází a dokonce průběžně vyhodnocovat, jak si na tom stojíte s konkurencí, či porovnání výkonosti Vašich provozoven. Tato aplikace rovněž shraňuje veškerá data o Vašich průzkumech k pozdější analýze, můžete přiřazovat jednotlivým uživatelům přístup k těmto datům, přiřazovat jim práva a další funkce. Chcete-li se dozvědět více o našem on-line nástroji, kontaktujte nás.

Pro snadnější pochopení výstupu z mystery shoppingu jsme pro Vás vypočítali IK (Index Kvality). Podle tohoto indexu si snáz zkontrolujete, jaké je Vaše postavení na trhu, jak silní jste proti konkurenci a kdo z Vaší konkurence dosahuje lepších zákaznických kvalit. Výpočet tohoto indexu není jednoduchý, ovšem se správným nastavením hodnot a přiřazením vah Vám náš zkušený projektový manažer rád pomůže, nebo to udělá za Vás.

Kontaktujte nás pro více informací, nebo přímo na telefonu 777661368.