Dobře víte, že Vaši zaměstnanci jsou generátory zisku i ztrát. Podle toho, jaké informace chcete z Vašeho prostředí získat, dělíme průzkumy na 2 druhy:

  • průzkum zaměstnanecké spokojenosti
  • průzkum zaměstnanecké kvality

Průzkum zaměstnanecké spokojenosti
Tento druh průzkumu oceníte především chcete-li optimalizovat mzdovou politiku Vaši firmy. Často se stává, že zaměstnanci jsou placeni za to, co nepovažují ve své práci za důležité. Z druhé strany nemají vhodný motivační program, který by je dokázal přinutit podávat výborné výsledky v oborech, které jsou prospěšné i Vám.
Rádi vám vypracujeme studii, podle které provedeme podrobný průzkum spokojenosti Vašich zaměstnanců. Uvidíte, v čem je odměňujete efektivně a v čem byste naopak měli ubrat. Vhodnou aplikací získaných dat často zvýšíte pracovní nasazení celé Vaši organizace při zachování současných mezd.
Při sběru dat zaměstnanecké spokojenosti pracujeme velice diskrétně a zaměstnanci o tom ve většině případů vůbec nevědí. Jen tak se docílí optimálního sběru dat, podle kterého můžete dělat radikální a profitabilní řešení.

Co Vám může přinést průzkum zaměstnanecké spokojenosti?

  • zjistíte, jak se cítí zaměstnanci ve Vaši organizaci (ano, Vám to skutečně nepoví)
  • zjistíte, kde byste měli ubrat a kde naopak přidat tak, aby jejich práce byla efektivní
  • otpimalizujete svoji mzdovou politiku
  • dozvíte se případové studie, jak mzdovou politiku dělají ostatní

Průzkum zaměstnanecké kvality
Tento druh průzkumu oceníte především chcete-li zjistit, jaké jsou kvality předem definovaných zaměstnanců. Zjistíme Vám v porovnání s konkurencí, jak si zaměstnanec stojí, zda odvádí svoji práci zodpovědně, zda je se svou prací spokojen, nebo zda hledá nějakou další.

Při práci na tomto druhu průzkumu pracujeme velice diskrétně. Jakým způsobem to realizujeme Vám rádi sdělíme po telefonu.

Co Vám může přinést průzkum zaměstnanecké kvality?

  • srovnáte své zaměstnance se zaměstnanci konkurenčních společností
  • zjistíte jejich názor na Vaši firmu
  • zjistíte jeho kvality, které zprostředkovává Vašim zákazníkům
  • zjistíte jeho reference, které uvádí na Vaši společnost