Spokojený zákazník může a nemusí od Vás kupovat další produkty a služby. Jen skutečně věrný a loajální zákazník se k Vám bude vracet, nakupovat a doporučovat Vaše produkty.

Často bývá velice obtížné odhalit, v jaké fázi a z jakého důvodu opouští zákazník Vaši značku a přechází ke konkurenci. Zákazník nemusí být nespokojený, třeba jen reaguje na atraktivnější nabídku konkurence.

Zaměřujeme se na to, abychom Vám nadesignovali takový průzkum, který skutečně odhalí úskalí, ve kterém Vaši zákazníci odchází. Takový průzkum, který nehledá pouze fázi opuštění, ale který dokáže analyzovat nejčastější příčiny, proč tak zákazník dělá. Na základě tohoto průzkumu budete mít vhodná data k rozhodování, jak se připravit pro současný, a hlavně budoucí, vývoj.

Když jsme začínali, často jsme zjistili až po samotném sběru dat, že průzkum měl být naprocesován trochu jiným způsobem. Našli jsme parametry, které jsme původně hledaly, ale zapomněli jsme na sub-parametry, které by nám pomohly vyhodnotit mnohem více dat. Je to lidské. Nechte si od nás poradit, ještě před tím než průzkum zadáte, na co byste neměli zapomenout, co je vhodné ve Vašem případě do průzkumu zahrnout. Naše zkušenosti se Vám budou hodit.

Zaměřujeme se na průzkumy loajality zákazníku Vašich značek. Naše práce není jen sběr a vyhodnocení dat. Postaráme se o to, abychom Vám navrhli vhodný proces získání dat, často ještě nad rámec původní specifikace. Později to oceníte.

K čemu se našim klientům průzkum loajality hodil?

  • dokázali určit, proč někteří zákazníci odcházejí a připravit nápravná opatření
  • dokázali poznat, v čem je jejich nejsilnější stránka a tu dále rozvíjet
  • dokázali specifikovat svůj nejslabší článek obchodního procesu
  • dokázali určit závislost jednotlivých procesů na koncové zákaznické spokojenosti
  • dokázali nastavit procesy k trvalém zlepšování vlastní značky

Chybovat je lidské. Využít rady profesionálů je moudré.